REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego abforwedding.pl (zwanego dalej: Sklepem), składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty za zamówiony towar, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep Internetowy, działający pod adresem abforwedding.pl, jest własnością spółki AB Promotions sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-300), ul. Nowa 21B, KRS 000062201, NIP 6472574579.
 3. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie zwanym dalej Klientem, a Sklepem.
 4. W razie jakichkolwiek zapytań bądź problemów technicznych kontakt ze Sklepem następuje drogą elektroniczną na adres: halo@abforwedding.pl lub telefonicznie pod numerem 696 848 210.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

2. Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło oraz zaakceptować regulamin Sklepu. Rejestracja w sklepie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać drogą elektroniczną wiadomość z prośbą o usunięcie konta na adres: halo@abforwedding.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
 5. Klient jest zobowiązany chronić dane konta Klienta i nie udostępniać ich osobom trzecim.

3. Przedmiot zamówienia

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Przedmiotem oferty Sklepu są: papeteria i dodatki ślubne, o określonych na kartach produktów cechach.
 3. Dodatki ślubne są personalizowane, dlatego nie są magazynowane, a produkowane zgodnie z zamówieniem Klienta.
 4. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu:
  a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  b) nie zawierają kosztów dostawy.
 5. Całkowita wartość zamówienia powstaje w wyniku zsumowania wartości zamówionych towarów oraz kosztów wysyłki i będzie widoczna w podsumowaniu zamówienia.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, bądź zmian ich cen.

4. Zamówienia i płatności

 1. Zamówień mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie. Osoby mające mniej niż 18 lat, mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą oraz zgodą rodziców/ opiekuna prawnego.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową abforwedding.pl lub pocztę elektroniczną.
 4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, polityki prywatności, polityki cookies.
 5. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu oraz podanie danych do wysyłki, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 6. Klient będzie informowany o aktualnym stanie jego zamówienia na adres mailowy podany podczas rejestracji albo dokonywania zakupów bez rejestracji.
 7. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski. Zamówienia zagraniczne realizowane są po wcześniejszym ustaleniu drogą poczty elektronicznej sposobu oraz kosztu wysyłki.
 8. Płatność za zamówione towary może nastąpić następująco:

– przelewem z góry na konto bankowe mBank 91 1140 2004 0000 3602 7625 8990
– szybkim przelewem lub kartą przez wtyczkę płatności dostępną na stronie Sklepu
– osobiście w momencie odbioru zamówienia z siedziby Sklepu.

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

– w przypadku płatności dokonanej przelewem w momencie zaksięgowania środków pieniężnych na koncie. Przyjęcie płatności po godzinie 12:00 oznacza rozpoczęcie realizacji zamówienia na początku następnego dnia roboczego.
-w przypadku odbioru osobistego zamówienia lub przesyłki płatnej za pobraniem – w momencie prawidłowego wypełniania formularza zamówienia oraz podania danych do faktury VAT.

 1. W przypadku podania niepełnych lub nieprawidłowych danych oraz w sytuacji, gdy zamówienie budzi wątpliwości Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Zwrot uiszczonej kwoty nastąpi w ciągu 7 dni na konto, z którego został zrobiony przelew.
 2. Brak odnotowania wpłaty za złożone zamówienie skutkuje jego anulowaniem po 7 dniach od daty złożenia zamówienia.
 3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie – faktura VAT.

5. Warunki dostawy

 1. Wysyłka następuje w terminie ustalonym na karcie produktu, liczonym od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 2. W przypadku większych zamówień Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym okresie czasu niż określony w regulaminie (po uprzednim poinformowaniu Klienta drogą e-mail lub telefonicznie).
 3. Dostawy na terytorium Polski realizowane są za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD, Poczty Polskiej, Inpost.
 4. Zamówione w Sklepie towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Klient otrzymuje przesyłkę po czasie, na który składa się czas realizacji zamówienia przez sklep abforwedding.pl oraz czas określony przez Firmę Kurierską – zazwyczaj przesyłka na drugi dzień roboczy.
 6. Sklep nie odpowiada za ewentualne opóźnienia terminu otrzymania przesyłki wynikłe z niedotrzymania terminów przez Firmę Kurierską lub podania przez Klienta nieprawidłowych danych dla doręczenia.
 7. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia pod adresem ul. Ofiar Terroru 65, 44-280 Rydułtowy, po wcześniejszym zaznaczeniu w formularzu zamówienia opcji “odbiór osobisty” oraz po otrzymaniu informacji, że zamówienie jest gotowe do odbioru.

6. Gwarancja i reklamacje

 1. Na zakupiony towar udzielana jest gwarancja.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku, gdy w chwili odbioru przesyłki zostanie w obecności dostawcy sporządzony protokół reklamacyjny. Po spełnieniu tego warunku nastąpi zwrot przesyłki do siedziby firmy AB Promotions Sp. z o.o., po czym w ciągu 14 dni Klient otrzymuje przesyłkę z zamówionym towarem, ewentualnie gdy nie ma takiej możliwości – zwrot gotówki przelewem bankowym.
 3. Reklamacje należy składać na adres e-mail halo@abforwedding.pl w tytule maila dopisując „Reklamacja”.
 4. W przypadku wadliwych towarów lub błędów w realizacji zamówienia, Sklep gwarantuje ich wymianę na towar nieuszkodzony lub właściwy, pod warunkiem zgłoszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki.
 5. Produkty będące przedmiotem reklamacji powinny być odesłane zwykłą paczką wraz z dokumentem sprzedaży (fakturą) oraz adnotacja dotyczącą przyczyny reklamacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty odesłania paczki zostaną zwrócone.
 6. Nieuzasadnione reklamacje, uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania towaru nie będą brane pod uwagę. Wszelkie koszty związane z tego typu przypadkami pokrywa Kupujący.
 7. Jakiekolwiek przesyłki wysyłane na koszt Sklepu nie będą odbierane.

7. Zwrot towaru

 1. Ze względu na rodzaj produktów (personalizowane, wykonywane pod konkretne zamówienie na prośbę kupującego), nie ma możliwości zwrotu towaru. 

8. Odpowiedzialność firmy

 1. AB Promotions Sp. z o.o., która prowadzi sklep abforwedding.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło Klienta.

9. Polityka prywatności

 1. Sklep przetwarza dane osobowe umieszczone w bazie danych wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień. Dane te chronione są przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę AB Promotions z siedzibą przy ul. Nowej 21B, 44-300 Wodzisław Śląski, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy IV Wydział Gospodarczy, KRS 0000622201, NIP 6472574579.
 4. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”) (j.w.) lub poprzez wysłanie drogą elektroniczną wiadomości z prośbą o ich poprawienie lub usunięcie na adres: halo@abforwedding.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 7. Powierzone dane osobowe osób trzecich, będących na przykład gośćmi na przyjęciu weselnym organizowanym przez Klienta, są chronione w stopniu równym danym osobowym Klienta. Ich powierzenie jest dobrowolne, a odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób, których dane powierzono firmie AB Promotions Sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia spływa na Klienta. Dane te zostają usunięte z naszych baz niezwłocznie po wykonaniu przedmiotu umowy. 

10. Postanowienia końcowe

 1. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Nie jest to podstawą reklamacji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Korzystanie ze sklepu internetowego abforwedding.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Formularz zwrotu / reklamacji / wymiany:

POBIERZ